Důležitá informace – organizace kurzů

Vážení rodiče,

dle nařízení ministrerstva zdravotnictví platného od 1.9.2021 a po mé konzultaci na opavské hygieně sděluji podmínky vstupu do prostor opavského bazénu.
Před každou lekcí je u vchodu do bazénu u dětí od 6 let věku nutno doložit jedno z těchto potvrzení:
– PCR test platný po dobu 7 dní
– u pravidelných/stabilních kolektivů platný antigenní test po dobu 7 dnů
– uplynulých 14 dní po očkování 2. dávkou
– potvrzení o prodělání nemoci do lhůty 180 dní
– testy ve škole a čestná prohlášení rodičů platná po dobu 72 hodin

Jakožto organizátor akce máme za povinnostv hlídat i klinické příznaky nemoci. Doložená potvrzení včetně docházky s uvedením jména, příjmení a telefonu na rodiče dítěte musíme archivovat po dobu 30-ti dnů.

Rodiče malých dětí, kteří budou děti doprovázet za účelem pomoci s převlékáním, musí mít dle pokynů provozovatele po celou dobu nasazený respirátor a posléze opustit prostory bazénu.

Vzhledem k tomu, že provozovateli (TS Opava) i organizátorovi (KPS) hrozí za nedodržení vysoké pokuty, děkujeme za shovívavost a spolupráci.

Pro zájemce v příloze aktuální rozhodnutí ministerstva (body 9, 11, 16)